Runboard.com
You're welcome.
Homo Balkanikus

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Homo Balkanikus Jukebox
BjeloDugme
1. mesto 2. mesto
3. mesto 4. mesto
5. mesto 6. mesto
7. mesto 8. mesto
9. mesto 10. mesto

runboard.com       Sign up (learn about it) | Sign in (lost password?)

 
vuka65 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 06-2005
Posts: 254
Karma: -2 (+4/-6)
Reply | Quote
Legalnost uprave


Legalnost uprave

Merljivost i predvidivost svih državnih delovanja kao elementarna pretpostavka pravne države zahtevaju vezanje vlade i uprave za zakone. Svaki državni akt mora se oslanjati na neki zakon, koji opet mora biti legitimisan. Princip jurisdikcije uprave kaže da uprava sme delovati samo u onim okvirima koje joj je odobrila većina. To, naravno ne znači da se pre svakog akta uprave mora doneti zakon. Šta će jedan gradonačelnik ili direktor opštinske uprave uraditi u svojoj opštini, ili šta će za svoje štićenike učiniti predstojnik službe za zaštitu maloletnika koji ima mnogo mašte, to ne propisuje ni jedan zakon. Ali okvir zakonskih ovlaštenja i nadležnosti mora biti propisan u svakoj akciji. Pravna država ne isključuje stvaralačku snagu samoodgovornosti uprave. Ipak, u slučaju kolizije prednost imaju zakoni, a ne individualna dinamika.


---
Plavi Dunav

6/5/2005, 2:10 pm Link to this post Send Email to vuka65   Send PM to vuka65
 


Add a reply

You are not logged in (login)