Runboard.com
You're welcome.
Homo Balkanikus

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Homo Balkanikus Jukebox
BjeloDugme
1. mesto 2. mesto
3. mesto 4. mesto
5. mesto 6. mesto
7. mesto 8. mesto
9. mesto 10. mesto

runboard.com       Sign up (learn about it) | Sign in (lost password?)

 
vuka65 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 06-2005
Posts: 254
Karma: -2 (+4/-6)
Reply | Quote
Vezanje za pravo i zakone


Vezanje za pravo i zakone

U demokratskoj pravnoj državi za pravo i zakone vezani su i oni koji imaju državnu vlast. Pred zakonima i pravom su svi jednaki. Svako može provesti svoje pravo, čak i nasuprot vladajućih političara iako mu ovo političke instance žele osporiti. Ovo posebno važi za pravo razvijanja sopstvene ličnosti. Prvenstveni smisao pravne države je da su ova prava osigurana i da to tako i ostane. Zbog toga pravna država ograničava delatnost države u korist slobode građana. Državni organi mogu delovati samo onda ako im je data nadležnost takvog postupka. Oni se ne mogu staviti van zakona i sopstvenih oblasti. Ustav ili zakoni moraju biti prenosivi i primenljivi i na njih. Samim tim je pravna država uvek ustavna i zakonska država. Vezivanje države za pravo i zakone osigurava slobodu građanina, koju se sme povrediti samo pod zakonskim ovlaštenjima. Ovakvo delovanje može formalno odobriti narodno zastupništvo u toku ustavnog i formalnog zakonskog postupka. O održanju toga brine nezavisna pravda. Tako su raspodela vlasti i pravna država neodvojive jedna od druge.

Ali, ono što je važilo za raspodelu vlasti važi u jednakoj meri i za pravnu državu. Ona se ni u kom slučaju ne sme razumeti kao institucija za kontrolu i ograničenje države. Kako raspodela vlasti državu za običnog građanina čini preglednijom i olakšava mu pristup državnoj vlasti, tako i pravna država državi daje meru i formu, čime se građaninu omogućava da pretpostavi kakvo će biti delovanje države u određenim postupcima, te da svoje ponašanje usmeri, odnosno koordinira sa očekivanim delovanjem. Tek u uređenju koje je regulisano ustavom i zakonima pojedinac može delovati u skladu sa sopstvenim odlukama, te tako imati uticaja na politički saživot zajednice.

Oba cilja, omogućavanje demokratskih aktivnosti i osiguranje osnovnih prava leže u osnovnim intencijama pravne države. Uvek se mora obratiti pažnja na oba aspekta ako se želi objasniti zasnivanje pravno-državnih postupaka, što se može sročiti u četiri osnovna principa.


---
Plavi Dunav

6/5/2005, 2:07 pm Link to this post Send Email to vuka65   Send PM to vuka65
 


Add a reply

You are not logged in (login)