Runboard.com
You're welcome.
Homo Balkanikus

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Homo Balkanikus Jukebox
BjeloDugme
1. mesto 2. mesto
3. mesto 4. mesto
5. mesto 6. mesto
7. mesto 8. mesto
9. mesto 10. mesto

runboard.com       Sign up (learn about it) | Sign in (lost password?)

 
vuka65 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 06-2005
Posts: 254
Karma: -2 (+4/-6)
Reply | Quote
Jurisdikcija ustava


Jurisdikcija ustava

Pravna država za ljubav demokratije propisuje celu lepezu načina vođenja postupaka i mogućnosti kontrole, koji javnim instancama daju meru i formu. Ona politiku veže za zakon i pravo, svako državno izražavanje vlasti podleže sudskoj kontroli, te time osigurava slobodu građana. Država sve pomenute ne prisiljava na pokoravanje nego počiva na njihovoj saradnji. To za vladu i upravu ponekad zna biti neugodno, ali komplikovani postupci moderne pravne države ne smeju se odbijati i diskreditovati, čak ni kada - kako je Tocqueville pisao — "ljudi koji žive u demokratskom dobu ... ne vide korist formi, te ih prihvataju instiktivno ceneći ih manje... Te forme bude u njima nepoštovanje, neretko ih mrze. Pošto su naviknuti na uživanje, strastveno se okome na svaki predmet koji iole smeta i koji im donosi čak i najmanja odstupanja. Ovakvo držanje koje oni prenose i na politički život, čini da se drže normi koje im u svakodnevnom životu toliko smetaju. Upravo to, što ljudi u demokratiji smatraju manom formi, čini je tako korisnom za slobodu, što je njena osnovna zasluga, čini je sposobnom da bude granica između jakih i slabih, da istupi između vlade i onih koji su pod njom, da jednog zadrži, a drugom da vremena da razmisli. Forme su sve potrebnije i važnije, što je suveren, jači, a oni pod njim slabiji i nezainteresovaniji. Tako da demokratski narodi po svojoj prirodi trebaju jače forme nego ostali."

Ipak, bila bi greška kada bi pravnu državu htjeli definisati samo sa osnova njenih principa i pravila. Jer, legalnost uprave ostaje zaista samo princip dok god zakonodavac sa svoje strane može vladati neoganičeno i kako mu je volja. Tada bi bilo zamislivo da se formalno pravno usvojenim zakonom ukinu osnovna prava i principi kao što je to bio slučaj sa zakonom iz 1933. Time bi svaka sigurnost pravne države bila ukinuta. Zbog toga se moguća zloupotreba legislative u obavljanju svojih zadataka mora sprečiti merama koje su definisane u Ustavu. Ona treba da bude vezana za osnovne vrednosti ustava. O održanju te i takve delatnosti brine se jurisdiktivnost ustava. Zbog toga ona predstavlja unutrašnje jezgro svake pravne države. Njeno postojanje pokazuje da se na polje političkih odluka mora uticati i to da taj uticaj mora da vrši zajednica. Ali i veza zakonodavaca za Ustav pod kontrolom Ustavnog suda formalna je do momenta kada zakonodavna vlast koja je u stanju promeniti Ustav - uvek dvotrećinska većina - po osnovu svojih nadležnosti promeni Ustav i time ukine osnovna prava i slobode građanina, što je formalno i u stanju da učini.


---
Plavi Dunav

6/5/2005, 2:11 pm Link to this post Send Email to vuka65   Send PM to vuka65
 


Add a reply

You are not logged in (login)