Runboard.com
You're welcome.
Homo Balkanikus

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Homo Balkanikus Jukebox
BjeloDugme
1. mesto 2. mesto
3. mesto 4. mesto
5. mesto 6. mesto
7. mesto 8. mesto
9. mesto 10. mesto

runboard.com       Sign up (learn about it) | Sign in (lost password?)

 
vuka65 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 06-2005
Posts: 254
Karma: -2 (+4/-6)
Reply | Quote
Suverenitet naroda i pravna država


Suverenitet naroda i pravna država

Ko u pravnoj državi vidi više od formalnog postupka, ko pravnu državu posmatra kao sadržajnu veličinu, kao državu pravednosti i slobode i njega zakonodavna vlast, a samim tim i suveren moraju vezati za osnovne vrednosti svakog ustavnog uređenja, i to onoliko koliko je to u njihovoj moći. dalje, i većina mora naći svoje granice. Dinamičnom principu, koji kaže da treba da važi volja naroda, te demokratsknoj osnovi većinskog odlučivanja dodaje se u razmišljanjima pravne države i jedan statički princip putem kojeg je omogućeno ostvarenje slobode pojedinca i zaštite manjine, a samim tim i ispunjena demokratija. U pravnoj državi je dokumentovano da je demokratija zasnovana na zajedničkom ubeđenju i odobravanju svih građana pri poširivanju i očuvanju osnovnih prava. Samo na taj način ona može trajno biti osigurana.


---
Plavi Dunav

6/5/2005, 2:12 pm Link to this post Send Email to vuka65   Send PM to vuka65
 


Add a reply

You are not logged in (login)